dimarts, 26 de juliol de 2011

Nova revista: JOTSE

Ara us volem parlar breument d'una nova revista sobre educació. Es tracta de la JOTSE, Journal of Technology and Science Education.

(Captura de pantalla de la revista JOTSE).


Segons la presentació que se'n fa a la seva web, aquesta revista
has been created as a contribution to the development and improvement of scientific and technological education by constituting a  common space to share experiences to all those who, somehow, are involved in the teaching and learning processes of engineering studies, in all its modalities.
Com es pot veure, la revista es publica en anglès, i els seus articles són accessibles en obert amb llicència Creative Commons.

La revista és oberta a contribucions de matèries tècniques, i pel que fa a les no tècniques, s'admeten treballs sobre educació, si té connexió amb les enginyeries, segons s'explica a la seva web.

Es tracta d'una publicació que promet, i pensem que pot ser un bon fòrum per a publicar-hi treballs sobre els temes que estem tractant a la xarxa, quan estiguin prou madurs. Recentment vàrem tenir la sort de rebre la seva co-editora en cap, la professora Maria Martínez, companya del GRAPA de la UPC, a una sessió de formació sobre avaluació a Girona.

Proposta de rúbriques

D'acord amb el que hem comentat a la darrera reunió, publiquem a continuació la proposta de rúbrica per a avaluar el treball cooperatiu de l'alumnat. Es tracta de la proposta que vàrem presentar al Congrés Univest 2011 i que anava acompanyada d'una explicació sobre el seu sentit i funcionament. En resum, es tracta d'avaluar la cooperació dels alumnes, i no tant el resultat del seu treball. Per tant, estan pensades perquè el professorat pugui avaluar el procés de realització del treball més que el seu fruït.

Més precisament, estan pensades perquè els mateixos alumnes s'avaluïn a si mateixos, mitjançant una avaluació entre iguals (o coavaluació, segons el terme que es prefereixi). És a dir, que cada grup avalua el seu propi treball basant-se en una sèrie d'indicadors que s'aporten de forma esgraonada a la taula (vegeu avall).

Com es veurà, la proposta és molt bàsica, en el sentit que es tracta d'una primera aproximació. Sabem que hi ha molta cosa sobre rúbriques i el nostre propòsit és posar sobre la taula un primer text per anar-lo retocant, modificant i millorant amb les aportacions de tothom. En aquesta línia, en un post anterior ja es comenten alguns punts febles que possiblement caldrà millorar en un futur (però això serà segurament després de les vacances d'estiu).


Proposta de rúbrica d'autoavaluació grupal
 
 Malament
Regular
Molt bé
Desenvolupament dels rols
Cap membre acompleix el seu rol o no hi ha rols assignats.
Alguns membres acompleixen el seu rol.
La majoria de membres acompleixen correctament el seu rol.
Tothom acompleix correctament el seu rol.
Assumpció de responsabilitats
Cap membre assumeix responsabilitat sobre la seva tasca.
Només algun membre es responsabilitza de la seva tasca.
La majoria de membres es responsabilitzen
de la seva tasca. 
Tothom es responsabilitza de la seva tasca.
Qualitat de la
interacció i de la cooperació
(diàleg, debat, ajuda mútua...)
Els membres del grup tenen una gran dificultat en escoltar, debatre i tenir en compte l'opinió dels altres i no arriben a cap consens.

Els membres del grup tenen dificultat en escoltar, debatre i arriben poques vegades a un consens.
Els membres del grup s'escolten amb respecte, interaccionen, debaten, i arriben sovint a un consens.
Els membres del grup s'escolten sempre amb respecte, interaccionen, i arriben sempre a un consens.
Resultats
(realització correcta de la tasca assignada)
El grup arriba a resultats molt dolents.
El grup arriba a resultats fluixos o baixos
El grup arriba a resultats bons.
El grup arriba a resultats molt bons.
Temps
El grup no realitza la major part de la tasca assignada en el temps previst.
El grup realitza una petita part de la tasca assignada en el temps previst.
El grup gairebé realitza la tasca en el temps previst.
El grup realitza la tasca en el temps previst.
Motivació dels companys
No hi ha motivació per realitzar la tasca.
Es motiva i s’anima poc als companys.
Es motiva i s’anima bastant als companys.
Es motiva i s’anima molt als companys.

Reunió oberta

Acabem de concloure la darrera reunió de la Xarxa sobre aprenentatge cooperatiu d'aquest curs. Com ja havíem explicat en una entrada anterior, es tractava d'una reunió oberta, en el sentit que, a diferència de les reunions anteriors, hi volíem convidar persones no integrants de la xarxa, perquè ens donessin el seu punt de vista sobre les coses que hem anat treballant. Realment, avui no era el dia indicat, ja que que aquesta tarda justament abans de la reunió ha caigut a Girona una tromba d'aigua impressionant. Malauradament, hi ha hagut persones que s'han quedat atrapades pel camí a causa de l'estat de les vies públiques arran del ruixat i no han pogut assistir-hi.

Els assistents hem fet un repàs d'aquest blog i les seves funcionalitats, així com de la pàgina de la Xarxa al Facebook. Entre totes les persones que componem la Xarxa anirem donant contingut a ambdues pàgines.

També hem comentat la darrera sessió de formació (sobre la qual vegeu aquesta entrada del blog) per a les persones que no hi van poder assistir.

Però el nucli de la reunió ha estat la presentació i debat de la proposta de rúbriques d'avaluació del treball cooperatiu. Hem estat donant voltes sobre l'estructura i contingut de la rúbrica i aplicant-hi algunes de les coses que ens van suggerir les professores de la sessió de formació anterior. En particular, hem comentat que fóra bo incorporar rangs de notes a les puntuacions de les rúbriques (p.ex. "Molt bé" inclou el rang de 9-10, etc.), ordenar-les al revés de com estan ara (o sigui, posar el "Molt bé" a la columna de l'esquerra de tot i el "Malament" a la dreta de tot). També hem comentat que possiblement faltaria alguna eina per a poder extreure de la rúbrica una puntuació, tot i que possiblement aquesta funció ja la desenvolupa el qüestionari que vam presentar junt amb la rúbrica al congrés Univest 2011. Un altre punt que ens han criticat ha estat que alguns ítems eren massa poc concrets. Per exemple, si diem que els resultats mereixen una puntuació de "Molt bé" no podem posar com a indicador, simplement, que els resultats són molt bons, sinó que cal explicar perquè són molt bons (p.ex. perquè s'ajusten al que es demanava a l'enunciat, perquè estan ben fonamentats, o el que sigui). Aquesta part de la reunió ha estat molt constructiva i volem des d'aquí agrair especialment l'assistència del professorat no integrant de la xarxa a la nostra reunió. Al fil d'això, una persona de la Xarxa d'avaluació ens ha explicat aspectes del treball d'aquesta xarxa i pensem que tenim alguns punts de connexió interessants que caldria anar explorant.

Pel que fa a la incorporació de la innovació docent a les fitxes de les assignatures de referència, hem quedat que faríem constar-hi explícitament la referència a l'aprenentatge cooperatiu, però que les rúbriques no cal incorporar-les al sistema d'avaluació (si bé es poden adjuntar en un PDF com a element addicional a l'espai web de l'assignatura). Pel que fa a la possibilitat de definir per endavant quin pes donar a la nota del treball cooperatiu, s'ha posat en relleu que en alguns estudis no és possible incorporar competències actitudinals a les fitxes (perquè només hi consten competències que ja es van indicar en els plans d'estudis). Hem reflexionat sobre la conveniència de donar pes a aquestes competències, especialment en un temps en què sembla que a alguns estudiants els hi costa especialment respectar les més elementals regles de bona conducta, educació i convivència a la universitat.

Finalment, hem acordat que presentaríem la memòria d'activitats de la Xarxa 2010-2011 com ens demana el personal de l'ICE.

Aula de la reunió

No havíem dit res del número de l'aula de la reunió perquè encara ens l'havien de confirmar. Serà l'aula 13 de la 1a planta, recordeu, de 16 a 18 h. Ens hi veiem!

divendres, 22 de juliol de 2011

Per on començar?

Alguna vegada se'ns ha acostat algú interessat per l'aprenentatge cooperatiu, preguntant com s'havia de fer, que semblava molt interessant però abans de posar-s'hi tenia molt de dubtes perquè no sabia per on havia de començar i si ho podia aplicar a la seva matèria.

Efectivament, l'aprenentatge cooperatiu és una tècnica, o conjunt de tècniques, perquè els alumnes treballin de forma cooperativa entre ells. La idea és que cooperin, no que competeixin entre si. Però, com ha de ser aquesta cooperació? (i sí, en principi es pot aplicar a totes les matèries).

Algunes persones no s'atreveixen a fer el pas perquè no en saben gaires coses, d'aquest mètode de treball. De vegades, la por als canvis, o a no fer-ho bé, poden ser un fre. Hi ha una certa recança a experimentar amb els alumnes, i sempre pot haver-hi companys de departament o d'assignatura, amatents a les nostres ocurrències... Una entrada de blog ho posa en relleu molt encertadament:

"(...) l’aprenentatge cooperatiu a l’aula, una metodologia, no nova, perquè ja fa temps de què se’n parla, però que ens costa portar-la a la pràctica, bé sigui per la por als canvis, o potser pel neguit que no ens en sortirem, o fins i tot per desconeixement." (http://angelsbloc.blogspot.com/2009/02/els-equips-daprenentatge-cooperatiu-una.html)
En part la funció del nostre bloc és facilitar aquesta posada en pràctica mitjançant la informació sobre l'aprenentatge cooperatiu. No es tracta de donar lliçons a ningú, sinó de compartir algunes de les experiències que hem tingut amb aquest mètode, els problemes que poden sorgir, i possibilitats per a solucionar-los.

Com ens va explicar el Professor Joan Domingo, de la UPC (que podem considerar un dels gurús de l'aprenentatge cooperatiu a casa nostra), en un seminari que vàrem fer amb ell no fa massa, un expert no és aquell que ho sap tot, sinó aquell que ha comès tots els errors que es podien cometre. El nostre propòsit, doncs, és comentar alguns d'aquests errors freqüents, perquè altres no hi hagin de passar necessàriament.

La xarxa al Facebook

Hi ha molta gent que encara es resisteix a entrar a les xarxes socials, per la raó que sigui. Però no es pot ignorar que avui en dia aporten un munt de possibilitats quan es vol treballar amb altres persones, comunicar-se, compartir experiències, etc. Per aquesta raó, hem creat una pàgina de la nostra Xarxa en una d'aquestes xarxes socials, en concret, al Facebook.

La pàgina del Facebook ens servirà per donar a conèixer en breus notícies les darreres activitats i, potser, arribar a més gent que pugui estar interessada en l'aprenentatge cooperatiu, com nosaltres. Si voleu visitar-la, aquest n'és l'enllaç, ja ho sabeu:

https://www.facebook.com/pages/Aprenentatge-cooperatiu/193217294058081

Seminari sobre avaluació i aprenentatge cooperatiu

Dilluns passat vàrem participar al seminari conjunt de la Xarxa d'avaluació i la Xarxa d'aprenentatge cooperatiu de la UdG, impartit per dues professores convidades de la UPC, molt bones coneixedores de les metodologies participatives a l'aula i comunicadores extraordinàries: la María Martínez i l'Ana Cadenato. Ja les coneixíem a través de la seva participació als grups d'interès de docència de la UPC i en especial a través del RIMA UPC i ens han demostrat un cop més que en aquests temes són indubtablement un grup de referència amb el qual volem seguir treballant i col·laborant.

La sessió se'ns va passar volant, tot i durar quatre hores. Va comprendre tant l'avaluació de grups grans d'estudiants (amb tècniques perquè els alumnes aprenguin i nosaltres estalviem temps) com la mecànica de treballs a realitzar al llarg d'un semestre, les activitats mitjançant puzles o trencaclosques de tipus aprenentatge cooperatiu, i la utilització de rúbriques d'avaluació. Va tenir caràcter teòric i pràctic, de forma que vàrem poder treballar en petits grups i elaborar els nostres plantejaments de treballs per als alumnes a partir del que ens van anar explicant, relatiu fonamentalment a docència a assignatures d'enginyeries, però que és aplicable també a altres matèries. La participació de membres de les dues xarxes crec que va ser també molt enriquidora i va servir per establir més vincles de contacte entre tots plegats.

Esperem que tindrem noves oportunitats de cooperar amb les nostres companyes de la UPC i, per descomptat, amb els companys de la Xarxa d'avaluació.

dijous, 21 de juliol de 2011

Reunió de la xarxa en obert

El proper dimarts ens trobarem a la Facultat d'Infermeria de la UdG a les 16h. (fins les 18h) en una reunió oberta de la xarxa. Si teniu interès en l'aprenentatge cooperatiu podeu assistir-hi i participar-hi. Debatrem la proposta de rúbriques d'avaluació del treball cooperatiu dels alumnes, en les quals estem treballant, i els altres temes de treball oberts. Ens interessa molt escoltar la vostra opinió. És la primera vegada que fem una reunió oberta a persones que no són membres de la xarxa. Si tens interès, hi pots venir, sense que calgui inscripció, i per descomptat és de franc! Ens trobem a la recepció d'Infermeria, ja saps, a Emili Grahit, a les 16h. Us hi esperem!