dimarts, 26 de juliol de 2011

Proposta de rúbriques

D'acord amb el que hem comentat a la darrera reunió, publiquem a continuació la proposta de rúbrica per a avaluar el treball cooperatiu de l'alumnat. Es tracta de la proposta que vàrem presentar al Congrés Univest 2011 i que anava acompanyada d'una explicació sobre el seu sentit i funcionament. En resum, es tracta d'avaluar la cooperació dels alumnes, i no tant el resultat del seu treball. Per tant, estan pensades perquè el professorat pugui avaluar el procés de realització del treball més que el seu fruït.

Més precisament, estan pensades perquè els mateixos alumnes s'avaluïn a si mateixos, mitjançant una avaluació entre iguals (o coavaluació, segons el terme que es prefereixi). És a dir, que cada grup avalua el seu propi treball basant-se en una sèrie d'indicadors que s'aporten de forma esgraonada a la taula (vegeu avall).

Com es veurà, la proposta és molt bàsica, en el sentit que es tracta d'una primera aproximació. Sabem que hi ha molta cosa sobre rúbriques i el nostre propòsit és posar sobre la taula un primer text per anar-lo retocant, modificant i millorant amb les aportacions de tothom. En aquesta línia, en un post anterior ja es comenten alguns punts febles que possiblement caldrà millorar en un futur (però això serà segurament després de les vacances d'estiu).


Proposta de rúbrica d'autoavaluació grupal
 
 Malament
Regular
Molt bé
Desenvolupament dels rols
Cap membre acompleix el seu rol o no hi ha rols assignats.
Alguns membres acompleixen el seu rol.
La majoria de membres acompleixen correctament el seu rol.
Tothom acompleix correctament el seu rol.
Assumpció de responsabilitats
Cap membre assumeix responsabilitat sobre la seva tasca.
Només algun membre es responsabilitza de la seva tasca.
La majoria de membres es responsabilitzen
de la seva tasca. 
Tothom es responsabilitza de la seva tasca.
Qualitat de la
interacció i de la cooperació
(diàleg, debat, ajuda mútua...)
Els membres del grup tenen una gran dificultat en escoltar, debatre i tenir en compte l'opinió dels altres i no arriben a cap consens.

Els membres del grup tenen dificultat en escoltar, debatre i arriben poques vegades a un consens.
Els membres del grup s'escolten amb respecte, interaccionen, debaten, i arriben sovint a un consens.
Els membres del grup s'escolten sempre amb respecte, interaccionen, i arriben sempre a un consens.
Resultats
(realització correcta de la tasca assignada)
El grup arriba a resultats molt dolents.
El grup arriba a resultats fluixos o baixos
El grup arriba a resultats bons.
El grup arriba a resultats molt bons.
Temps
El grup no realitza la major part de la tasca assignada en el temps previst.
El grup realitza una petita part de la tasca assignada en el temps previst.
El grup gairebé realitza la tasca en el temps previst.
El grup realitza la tasca en el temps previst.
Motivació dels companys
No hi ha motivació per realitzar la tasca.
Es motiva i s’anima poc als companys.
Es motiva i s’anima bastant als companys.
Es motiva i s’anima molt als companys.

1 comentari:

 1. Evidentment, com hem comentat a la reunió de la XIDAC d'avui, aquesta és un rúbrica general, que després, al aplicar-la a cada assignatura, cal definir i concretar:
  - què és un molt bon/bon/regular/dolent resultat?
  - Com es valora si un estudiant motiva molt o poc als companys?
  Evidentment, cal donar pautes als estudiants per què hi hagi el màxim consens sobre cadascuna de les variables que mesura la rúbrica.

  Un altre aspecte interessant que cal tenir en compte és com valorem o traduïm aquesta valoració qualitativa en una puntuació final (si és que ens interessa fer-ho).

  ResponElimina