dimarts, 26 de juliol de 2011

Reunió oberta

Acabem de concloure la darrera reunió de la Xarxa sobre aprenentatge cooperatiu d'aquest curs. Com ja havíem explicat en una entrada anterior, es tractava d'una reunió oberta, en el sentit que, a diferència de les reunions anteriors, hi volíem convidar persones no integrants de la xarxa, perquè ens donessin el seu punt de vista sobre les coses que hem anat treballant. Realment, avui no era el dia indicat, ja que que aquesta tarda justament abans de la reunió ha caigut a Girona una tromba d'aigua impressionant. Malauradament, hi ha hagut persones que s'han quedat atrapades pel camí a causa de l'estat de les vies públiques arran del ruixat i no han pogut assistir-hi.

Els assistents hem fet un repàs d'aquest blog i les seves funcionalitats, així com de la pàgina de la Xarxa al Facebook. Entre totes les persones que componem la Xarxa anirem donant contingut a ambdues pàgines.

També hem comentat la darrera sessió de formació (sobre la qual vegeu aquesta entrada del blog) per a les persones que no hi van poder assistir.

Però el nucli de la reunió ha estat la presentació i debat de la proposta de rúbriques d'avaluació del treball cooperatiu. Hem estat donant voltes sobre l'estructura i contingut de la rúbrica i aplicant-hi algunes de les coses que ens van suggerir les professores de la sessió de formació anterior. En particular, hem comentat que fóra bo incorporar rangs de notes a les puntuacions de les rúbriques (p.ex. "Molt bé" inclou el rang de 9-10, etc.), ordenar-les al revés de com estan ara (o sigui, posar el "Molt bé" a la columna de l'esquerra de tot i el "Malament" a la dreta de tot). També hem comentat que possiblement faltaria alguna eina per a poder extreure de la rúbrica una puntuació, tot i que possiblement aquesta funció ja la desenvolupa el qüestionari que vam presentar junt amb la rúbrica al congrés Univest 2011. Un altre punt que ens han criticat ha estat que alguns ítems eren massa poc concrets. Per exemple, si diem que els resultats mereixen una puntuació de "Molt bé" no podem posar com a indicador, simplement, que els resultats són molt bons, sinó que cal explicar perquè són molt bons (p.ex. perquè s'ajusten al que es demanava a l'enunciat, perquè estan ben fonamentats, o el que sigui). Aquesta part de la reunió ha estat molt constructiva i volem des d'aquí agrair especialment l'assistència del professorat no integrant de la xarxa a la nostra reunió. Al fil d'això, una persona de la Xarxa d'avaluació ens ha explicat aspectes del treball d'aquesta xarxa i pensem que tenim alguns punts de connexió interessants que caldria anar explorant.

Pel que fa a la incorporació de la innovació docent a les fitxes de les assignatures de referència, hem quedat que faríem constar-hi explícitament la referència a l'aprenentatge cooperatiu, però que les rúbriques no cal incorporar-les al sistema d'avaluació (si bé es poden adjuntar en un PDF com a element addicional a l'espai web de l'assignatura). Pel que fa a la possibilitat de definir per endavant quin pes donar a la nota del treball cooperatiu, s'ha posat en relleu que en alguns estudis no és possible incorporar competències actitudinals a les fitxes (perquè només hi consten competències que ja es van indicar en els plans d'estudis). Hem reflexionat sobre la conveniència de donar pes a aquestes competències, especialment en un temps en què sembla que a alguns estudiants els hi costa especialment respectar les més elementals regles de bona conducta, educació i convivència a la universitat.

Finalment, hem acordat que presentaríem la memòria d'activitats de la Xarxa 2010-2011 com ens demana el personal de l'ICE.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada